Creative Commons License
Zdjęcia są dostępne
wg licencji Creative Commons
-Podanie autorstwa
("przemyski.blox.pl")
-Użycie niekomercyjne
-Bez utworów zależnych
2.5 Polska
.


Przeszukaj zasoby strony:
Blog > Komentarze do wpisu

Przemyśl w XVI wieku

Przemysl.Braun

Oto jeden z najbardziej znanych widoków dawnego Przemyśla, przedstawiający miasto z końca XVI wieku. Jest to rycina ze słynnego atlasu miast świata "Civitates Orbis Terrarum" G. Brauna i A. Hogenberga, a konkretnie z jego szóstego tomu "Theatri praecipuarum totius mundi urbium liber sextus" - wydanego w Kolonii w 1612 roku. Wprawne oko dostrzeże na niej wiele ważnych obiektów, które albo w ogóle nie dotrwały do dzisiejszych czasów, albo zostały gruntownie przebudowane. Dla ułatwienia, charakterystyczne obiekty otrzymały numerację:

1. Kaplica świętego Leonarda na Kopcu

2. Zamek (tu jeszcze przed przebudową dokonaną przez Marcina Krasickiego, a więc w formie wczesnorenesansowej, nadanej przez P.Kmitę)

3. Brama Grodzka (Sanocka)

4. Furta zamkowa

5. Brama Wodna (Krakowska)

6. Brama Lwowska

7. Gotycki kościół Dominikanów (rozebrany w wyniku "kasat galicyjskich")

8. Renesansowy Ratusz (zrujnowany i rozebrany w końcu XVIII wieku)

9. Katedra (wtedy gotycka, obecnie zbarokizowana - z wyj. prezbiterium, któremu przywrócono kształt gotycki w efekcie prac konserwatoskich w XIX w.)

10. Renesansowa kaplica Drohojowskich przy katedrze (istnieje do dzisiaj, ale przebudowana w stylu barokowym w XVII wieku)

11. Najstarszy w mieście, drewniany kościół św Piotra (z charekterystyczną strzelistą wieżyczką, rozebrany przez Jezuitów w XVII wieku)

12. Kościół Franciszkanów (gotycki, obecnie późnobarokowy)

13. Katedra unicka???

14. Dzielnica żydowska (nie widać istniejącej już wtedy, renesansowej "starej" synagogi, spalonej w czasie II W.Ś.)

sobota, 03 lutego 2007, jsherburt

Polecane wpisy

  • 620 lat odnowienia praw miejskich

    Jest z tą rocznicą pewien problem. Z jednej strony Przemyśl cierpi na głód historycznych rocznic, bo ta największa - 1000-lecie istnienia na kartach historii, p

  • Krystyn

    Na Placu na Bramie stoi, pogrążony w militarnym uniesieniu: Krystyn Szykowski wysławił się tym, że... Pamięć o Szykowskim i bitwie pod Kormanicami to jeszcze j

  • "Pierwsza węgiersko-galicyjska kolej żelazna"

    zwana też "magistralą transkarpacką". Stan obecny: Z przewodnika po Bieszczadach wydawnictwa "Rewasz" (wycofany z nowszych wydań rozdział &