Creative Commons License
Zdjęcia są dostępne
wg licencji Creative Commons
-Podanie autorstwa
("przemyski.blox.pl")
-Użycie niekomercyjne
-Bez utworów zależnych
2.5 Polska
.


Przeszukaj zasoby strony:
Blog > Komentarze do wpisu

Zasłużeni

Przemyśl. Prezbiterium katedry

Prezbiterium przemyskiej katedry, a na nim herby biskupów szczególnie zasłużonych dla tej budowli (przynajmniej z XIX wiecznej perspektywy). Mamy więc:

- Bończę - Aleksandra Antoniego Fredry (1674-1734), jako tego, który wprowadził do katedry wybujały barok i rozpoczął jej wielką (acz zakończoną katastrofą) przebudowę,

- Odrowąż - Mikołaja z Błażejowa (1405-1474), jako tego, który w ogóle rozpoczął budowę obecnej katedry,

- Ostoję - Łukasza Soleckiego (1827-1900), który rozpoczął wielką konserwację, zatrudnił do niej Tomasza Pyrlińskiego (którego głowa zdobi przyporę z drugiej strony prezbiterium) i częściowo pozbył się baroku, przywracając gotyk.

Ta wielka konserwacja z dzisiejszej prespetywy oceniana jest rozmaicie, historycy sztuki zarzucają Pyrlińskiemu, że trochę za daleko zapędził się w "regotycyzacji" wyrzucając m. in ogromny barokowy ołtarz biskupa Fredry i zastępując go zupełnie przeciętną, neogotycką "szafą". Przy okazji pozbyto się części zabytków nie odpowiadających duchem wybranej doktrynie dwustylowości - nawa miała być barokowa, prezbiterium gotyckie. I tak pozostało do dziś.

Info dla ciekawych - o wielkiej przebudowie dokonanej przez biskupa Fredrę napisał interesującą książkę warszawski historyk sztuki - Jakub Sito ("Barokizacja wystroju katedry Przemyskiej za rządów Biskupa Aleksandra Antoniego Fredry" Przemyśl, 1992.).

 

piątek, 11 września 2009, jsherburt

Polecane wpisy